Trắc nghiệm Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

  • 2153 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc là nhà Mãn Thanh (sgk 7 – trang 25).


Câu 2:

Chế độ lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân dưới thời nhà Đường được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chế độ lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân dưới thời nhà Đường được gọi là chế độ quân điền (SGK Lịch sử 7 – trang 25).


Câu 3:

Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là Nho giáo (SGK Lịch sử 7 – trang 27).


Câu 4:

Một trong những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dưới thời Đường, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: sLý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị… (SGK Lịch sử 7 – trang 27).


Câu 5:

Các tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc như: Thuỷ hử, Tây du kí, Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng thuộc thể loại nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc như: Thuỷ hử, Tây du kí, Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng lâu mộng thuộc thể loại tiểu thuyết (SGK Lịch sử 7 – trang 27).


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Minh Triết

T

6 tháng trước

Thùy Dươngđz

Bình luận


Bình luận

Trần Thị Thúy Quỳnh
08:13 - 28/11/2022

Bài tập rất hay,
.