Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

  • 199 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Vào khoảng thiên niên kỉ VI TCN, con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tác công cụ thay cho đá.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Kim loại đầu tiên mà Người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là

Xem đáp án

Kim loại đầu tiên mà Người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là đồng đỏ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Bước nhảy vọt thứ hai của loài người sau quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành người tối cổ là

Xem đáp án

Cách đây khoảng 4 vạn năm, loài người đã có một bước nhảy vọt thứ hai là chuyển biến từ người tối cổ thành người tinh khôn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đặc điểm của xã hội phương Đông có gì khác phương Tây?

Xem đáp án

Đặc điểm của xã hội phương Đông khác phương Tây là tính cộng đồng vì cùng nhau chống ngoại xâm, lũ lụt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Yếu tố nào dẫn đến điểm khác biệt giữa xã hội phương Đông và phương Tây?

Xem đáp án

Do sự khác nhau có điều kiện tự nhiên nên dẫn đến xã hội phương Tây và phương Đông có sự khác biệt.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận