Trắc nghiệm Bài 5: Tự lập có đáp án

  • 901 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống gọi là

Xem đáp án

Tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống gọi là tự lập.

Chọn đáp án D


Câu 2:

 Tự lập là

Xem đáp án

Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.

Chọn đáp án A


Câu 3:

 Tự lập là

Xem đáp án

Tự lập là tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.

Chọn đáp án A


Câu 4:

  Một trong những biểu hiện của tính tự lập là

Xem đáp án

Một trong những biểu hiện của tính tự lập là dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, có ý chí nổ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác…

Chọn đáp án A


Câu 5:

  Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?

Xem đáp án

Một trong những biểu hiện của tính tự lập đó là sự tự tin,…

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận