Trắc nghiệm Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có đáp án

  • 1022 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, Vương quốc pa-gan đã mạnh lên và thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, Vương quốc pa-gan đã mạnh lên và thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Mi-an-ma.


Câu 2:

Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, ở lưu vực sông Chao Phray-a có sự hiện diện của vương quốc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, ở lưu vực sông Chao Phray-a có sự hiện diện của vương quốc Ha-ri-pun-giay-a (SGK Lịch sử 7 - trang 35).


Câu 3:

Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, Sri Vi-giay-a trở thành một quốc gia hùng mạnh ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, Sri Vi-giay-a trở thành một quốc gia hùng mạnh ở đảo Xu-ma-tra (SGK Lịch sử 7 - trang 35).


Câu 4:

Vào thế kỉ XIII, Đông Nam Á bị quân đội nước nào xâm lược?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vài thế kỉ XIII, quân Mông - Nguyên mở rộng xâm lược xuống Đông Nam Á (SGK Lịch sử 7 - trang 36).


Câu 5:

Hai vương quốc A-út-thay-a và Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào ngày nay?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Người Thái lập ra các vương quốc Su-khô-thay và A-út-thay-a. Sau đó A-út-thay-a chinh phục Su-khô-thay, thành lập quốc gia thống nhất (Thái Lan ngày nay) - SGK Lịch sử 7 - trang 36.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

5 tháng trước

Lan Anh Phạm

Bình luận


Bình luận