Trắc nghiệm Bài 6: Dữ liệu âm thanh và hình ảnh có đáp án

  • 70 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Âm thanh là dữ liệu con người tiếp nhận qua giác quan nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Âm thanh là dữ liệu con người tiếp nhận qua giác quan thính giác.


Câu 2:

Hình ảnh là dữ liệu con người tiếp nhận qua giác quan nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình ảnh là dữ liệu con người tiếp nhận qua giác quan thị giác.


Câu 3:

Máy tính có thể tiếp nhận dữ liệu âm thanh, hình ảnh không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Máy tính có thể tiếp nhận dữ liệu âm thanh, hình ảnh.


Câu 4:

Phương pháp cơ bản của số hóa âm thanh là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương pháp cơ bản của số hóa âm thanh là điều chế mã xung.


Câu 5:

Phương pháp điều chế mã xung được thực hiện qua mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phương pháp điều chế mã xung được thực hiện qua 3 bước.

- Bước 1: Lấy mẫu

- Bước 2: Biểu diễn giá trị mẫu

- Bước 3: Biểu diễn âm thanh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận