Trắc nghiệm Bài 6: Tự nhận thức bản thân có đáp án

  • 898 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là

Xem đáp án

Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân

Chọn đáp án B


Câu 2:

 Biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình (về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…).

Chọn đáp án A


Câu 3:

 Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta

Xem đáp án

Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta biết rõ những mong muốn, những khả năng, khó khăn của bản thân để có thể đặt ra mục tiêu, quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp.

Chọn đáp án D


Câu 4:

 Tự nhận thức về bản thân là

Xem đáp án

Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình (về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…).

Chọn đáp án A


Câu 5:

 Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta

Xem đáp án

Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.

Chọn đáp án A


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

p

1 năm trước

pham Lieu

Bình luận


Bình luận