Trắc nghiệm Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm có đáp án

  • 2057 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Chọn đáp án A


Câu 2:

 Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ

Xem đáp án

Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội.

Chọn đáp án C


Câu 3:

 Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ

Xem đáp án

Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội.

Chọn đáp án A


Câu 4:

 Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là

Xem đáp án

Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Chọn đáp án B


Câu 5:

Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho

Xem đáp án

Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội.

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

⚝ Trang Lê Phạm ⚝
22:00 - 06/03/2022

fl e + đánh giá 5* 1 ctrl => được e tick 2 câu
liên hệ e tại trang vietjack hỏi đáp ạ.
#hoctot

Thu Đào
16:04 - 07/03/2022

ủa có câu chọn đung lại bảo sai là s

Nguyễn Thị Ngọc Khánh
20:46 - 23/03/2022

Câu 14 C đúng mà cho là A

18 21-lêminh huyhiếu6A
21:21 - 31/03/2022

BẠN LÀM SAI

0905481973
08:45 - 02/01/2023

kì thế nhờ

0905481973
09:04 - 02/01/2023

tự nhiên trong môn địa lí sao hải vương tinh xa nhất mặt trời mà thiên vương tinh đứng thứ 7