Trắc nghiệm Bài 7. Vương quốc Lào có đáp án

  • 1103 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đất nước Lào gắn liền với dòng sông nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đất nước Lào gắn liền với dòng sông Mê Công (SGK Lịch sử 7 - trang 39).


Câu 2:

Chủ nhân sinh sống đầu tiên ở Lào là tộc người nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chủ nhân sinh sống đầu tiên ở Lào là tộc người Lào Thơng (SGK Lịch sử 7 - trang 39).


Câu 3:

Đến thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến Lào sinh sống gọi là người

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đến thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến Lào sinh sống gọi là người Lào Lùm (SGK Lịch sử 7 - trang 39).


Câu 4:

Đâu là tên gọi của vương quốc Lào thời phong kiến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tên gọi của vương quốc Lào thời phong kiến là Lan Xang (SGK Lịch sử 7 - trang 39).


Câu 5:

Người đã tập hợp và thống nhất các mường Lào, lập ra nhà nước Lan Xang là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Người đã tập hợp và thống nhất các mường Lào, lập ra nhà nước Lan Xang là Pha Ngừm (SGK Lịch sử 7 - trang 39).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Giang

1 năm trước

Đinh Khánh Thiên

Bình luận


Bình luận