Trắc nghiệm Bài 8: Tiết kiệm có đáp án

  • 1572 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

  Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là

Xem đáp án

Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức

Xem đáp án

Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác.

Chọn đáp án D


Câu 3:

Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta

Xem đáp án

Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.

Chọn đáp án A


Câu 4:

Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?

Xem đáp án

Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa là chúng ta quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc; làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước…

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hi Higuyss
11:10 - 06/03/2022

Câu 10 đáp án A là đúng tại sao tui lại sai máy lại chỉ câu D

Đạt Hoàng (zanistino)
21:05 - 03/04/2023

me too

Hi Higuyss
11:10 - 06/03/2022

Câu 10 đáp án A là đúng tại sao tui lại sai máy lại chỉ câu D

⚝ Trang Lê Phạm ⚝
22:12 - 06/03/2022

đúng r bn mk thấy hơi sai sai đó ;-;

Ká 💐
17:08 - 17/03/2022

mong ad xem xét lại đáp án để đề thi đạt được hiệu quả tốt nhất ạ .-.

tran baonam9996
16:14 - 23/04/2023

Có câu sai chính tả ở câu 23