Trắc nghiệm Bài 8. Vương quốc cam-pu-chia có đáp án

  • 933 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thời kì phát triển rực rỡ nhất của vương quốc Cam-pu-chia là thời kì Ăng-co, kéo dài từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời kì phát triển rực rỡ nhất của vương quốc Cam-pu-chia là thời kì Ăng-co, kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV (SGK Lịch sử 7 - trang 42).


Câu 2:

Đến thế kỉ XV, do sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của người Thái đã khiến cho Vương quốc Cam-pu-chia

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đến thế kỉ XV, do sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và sự tấn công của người Thái đã khiến cho Vương quốc Cam-pu-chia suy yếu (SGK Lịch sử 7 - trang 42).


Câu 3:

Vị vua nào đã thống nhất lãnh thổ, mở ra thời kì Ăng-co ở Ca-pu-chia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 802, vua Giay-a-vác-man II đã thống nhất lãnh thổ, đổi tên nước thành cam-pu-chia, mở ra thời kì Ăng-co (SGK Lịch sử 7 - trang 42).


Câu 4:

Thời kì Ăng-co, vương quốc Cam-pu-chia đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời kì Ăng-co, vương quốc Cam-pu-chia đã bước vào thời kì phát triển rực rỡ nhất (SGK Lịch sử 7 - trang 42).


Câu 5:

Kinh đô của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời kì phát triển hoàng kim nhất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thời kì phát triển hoàng kim nhất của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV. Trong khoảng thời gian này, kinh đô của Vương quốc Cam-pu-chia là Ăng-co (phía Tây Bắc của Biển Hồ, thuộc tỉnh Xiêm Riệp ngày nay) SGK Lịch sử 7 - trang 42.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Giang

M

1 năm trước

Mai Trang Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận