Trắc nghiệm Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đáp án

  • 1730 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Công dân là

Xem đáp án

Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật

Xem đáp án

Công dân là người dân của một nước, được hưởng quyền và làm nghĩa vụ theo qui định của pháp luật.

Chọn đáp án A


Câu 3:

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch

Xem đáp án

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

Chọn đáp án D


Câu 4:

Quốc tịch là

Xem đáp án

Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa

Xem đáp án

Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

Chọn đáp án A


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

thaotrang nguyễn trương

2 năm trước

Jeremy Lin

b

2 năm trước

bngoc

N

2 năm trước

Nguyễn Hà

good

Bình luận


Bình luận

Vũ Minh Huy Bùi
19:36 - 01/05/2022

Ủa câu 24 A đúng sau chọn D zậy

haccat
19:38 - 03/05/2022

tại X sinh ra và lớn lên ở vn á bn

phan han
15:54 - 05/05/2023

teo nói cái đề zễ như ăn kẹo zậy đó