Trắc nghiệm Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967) có đáp án

  • 1562 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm kinh đô cho nhà nước độc lập?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã chọn Cổ Loa làm kinh đô cho nhà nước độc lập (SGK Lịch sử 7 - trang 45).


Câu 2:

Sự kiện nào đã chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong trận Bạch Đằng (năm 938) đã chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở Việt Nam; mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho đất nước (SGK Lịch sử 7 - trang 45).


Câu 3:

Ai là người đã có công dẹp “Loạn 12 sứ quân”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong 2 năm (966 - 967), bằng các biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước và lập ra nhà Đinh (SGK Lịch sử 7 - trang 46).


Câu 4:

“ Loạn 12 sứ quân” diễn ra vào thời điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 944, Ngô Quyền mất, chính quyền nhà Ngô suy yếu nhanh chóng. Nhân cơ hội đó, các thế lực hào trưởng địa phương nổi lên, mỗi người chiếm một vùng, lịch sử gọi là “loạn 12 sứ quân”.


Câu 5:

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Với tài năng của mình, lại được nhân dân ủng hộ, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương (SGK Lịch sử 7 - trang 46).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

1 năm trước

minh le

như đầu khấc

Bình luận


Bình luận

huy nguyen phuoc le
19:30 - 19/03/2024

tuyệt zời :))