Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ địa đến thế kỉ VII

  • 210 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Trung Quốc là

Xem đáp án

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trung Quốc là Hoàng Hà và Trường Giang.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở

Xem đáp án

Bắt đầu từ "cái nôi" Hoàng Hà mà người Trung Hoa cổ đại đã gây dựng nên văn minh rực rỡ, với những nhà nước đầu tiên là Hạ, Thương, Chu.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Dương Tử là tên gọi của con sông nào?

Xem đáp án

Dương Tử là tên gọi khác của sông Trường Giang, là nơi xuất hiện và tập trung sớm của nhà nước cổ đại.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ban đầu cư dân của Trung Quốc tập trung sống ở đâu?

Xem đáp án

Ban đầu, người Trung Quốc cổ đại sống tập trung chủ yếu ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hai con sông Hoàng Hà và Trường Gian đã tạo nên những đồng bằng nổi tiếng nào?

Xem đáp án

Hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tạo nên những đồng bằng nổi tiếng là Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận