Trắc nghiệm Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lịch sử có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Những dấu tích người xưa lưu lại ở các dạng khác nhau được gọi là gì?

Xem đáp án

Những dấu tích của người xưa được lưu giữ nhiều dạng được gọi là nguồn sử liệu
Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Những dấu tích người xưa lưu lại ở các dạng khác nhau được gọi là gì

Xem đáp án

Dựa vào các nguồn sử liệu, mỗi nhà sử học thường chỉ có thể làm sáng tỏ được một phần lịch sử theo quan điểm của mình, vì vậy chúng ta có thể bắt gặp nhiều cách giải thích khác nhau về cùng một sự việc trong quá khứ.
Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tư liệu gốc là gì?

Xem đáp án

Tư liệu gốc là tư liệu cung cấp những thông tin đầu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kì lịch sử nào đó. Đây là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử.
Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Yếu tố nền tảng nào sau đây không giúp con người phục dựng lại lịch sử?

Xem đáp án

Các yếu tố nền tảng giúp con người phục dựng lại lịch sử một cách thuận lợi và chân thực là:
- Tư liệu truyền miệng: những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này sang đời khác dưới nhiều dạng khác nhau
- Tư liệu hiện vật: những di tích, đồ vật của người xưa vẫn được giữ lại đến hiện tại
- Tư liệu chữ viết: những bản ghi, sách vở chép tay hay những bản khắc
=> Đáp án D: các bài nghiên cứu khoa học thực chất là một dạng phục dựng lại lịch sử của con người.
Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nguồn tư liệu nào được coi là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất?

Xem đáp án

Tư liệu gốc là tư liệu cung cấp những thông tin đầu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kì lịch sử nào đó. Đây là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử.
Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận