Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 12. Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao có đáp án

  • 68 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao gồm 4 bước:

1. Chuẩn bị ao nuôi

2. Thả cá giống

3. Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

4. Thu hoạch


Câu 2:

Bước đầu tiên của quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao gồm 4 bước:

1. Chuẩn bị ao nuôi

2. Thả cá giống

3. Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

4. Thu hoạch


Câu 3:

Bước thứ hai của quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao gồm 4 bước:

1. Chuẩn bị ao nuôi

2. Thả cá giống

3. Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

4. Thu hoạch


Câu 4:

Bước thứ ba của quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao gồm 4 bước:

1. Chuẩn bị ao nuôi

2. Thả cá giống

3. Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

4. Thu hoạch


Câu 5:

Bước thứ tư của quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao gồm 4 bước:

1. Chuẩn bị ao nuôi

2. Thả cá giống

3. Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

4. Thu hoạch


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận