Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 2. Quy trình trồng trọt có đáp án

  • 78 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quy trình trồng trọt bao gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình trồng trọt bao gồm 4 bước:

+ Bước 1: Làm đất, bón lót

+ Bước 2: Gieo trồng

+ Bước 3: Chăm sóc

+ Bước 4: Thu hoạch


Câu 2:

Bước đầu tiên của quy trình trồng trọt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình trồng trọt bao gồm 4 bước:

+ Bước 1: Làm đất, bón lót

+ Bước 2: Gieo trồng

+ Bước 3: Chăm sóc

+ Bước 4: Thu hoạch


Câu 3:

Bước thứ hai của quy trình trồng trọt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình trồng trọt bao gồm 4 bước:

+ Bước 1: Làm đất, bón lót

+ Bước 2: Gieo trồng

+ Bước 3: Chăm sóc

+ Bước 4: Thu hoạch


Câu 4:

Bước thứ ba của quy trình trồng trọt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình trồng trọt bao gồm 4 bước:

+ Bước 1: Làm đất, bón lót

+ Bước 2: Gieo trồng

+ Bước 3: Chăm sóc

+ Bước 4: Thu hoạch


Câu 5:

Có mấy công việc khi làm đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 công việc khi làm đất:

1. Cày đất làm xáo trộn đất mặt

2. Bừa và đập đất, thu cỏ dại

3. Lên luống


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận