Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 9. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi có đáp án

  • 66 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nuôi dưỡng vật nuôi non gồm có mấy công việc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nuôi dưỡng vật nuôi non gồm có 2 công việc:

+ Cho vật nuôi non bú sữa đầu

+ Tập ăn sớm các loại thức ăn đủ chất dinh dưỡng


Câu 2:

Công việc cần làm khi nuôi dưỡng vật nuôi non là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nuôi dưỡng vật nuôi non gồm có 2 công việc:

+ Cho vật nuôi non bú sữa đầu

+ Tập ăn sớm các loại thức ăn đủ chất dinh dưỡng


Câu 3:

Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện mấy công việc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện 3 công việc:

+ Giữ ấm cơ thể

+ Cho vật nuôi vận động, tắm nắng

+ Tiêm vắc xin và vệ sinh phòng bệnh


Câu 4:

Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện công việc nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chăm sóc vật nuôi non cần thực hiện 3 công việc:

+ Giữ ấm cơ thể

+ Cho vật nuôi vận động, tắm nắng

+ Tiêm vắc xin và vệ sinh phòng bệnh


Câu 5:

Chăm sóc vật nuôi đực giống bao gồm mấy công việc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Chăm sóc vật nuôi đực giống bao gồm 3 công việc:

+ Cho vật nuôi vận động

+ Tiêm vắc xin và vệ sinh phòng bệnh

+ Kiểm tra thể trọng và tinh dịch


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận