Trắc nghiệm Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc người Việt có đáp án

  • 334 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thành trì kiên cố bảo tồn phong tục, tập quán Việt là gì?

Xem đáp án

Ẩn mình sau những lũy tre, làng Việt là thành trì kiên cố bảo tồn phong tục, tập quán Việt như tục nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giày.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biểu hiện nào không cho thấy chính sách đồng hóa của người Hán đã thất bại?

Xem đáp án

Biểu hiện không cho thấy chính sách của người Hán đã thất bại đó là Người Việt đã bắt đầu biết nói tiếng Hán.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phong tục ăn trầu cau theo ghi chép của Lê Quý Đôn thì có từ thời kì nào?

Xem đáp án

Phong tục ăn trầu cau là phong tục có từ lâu đời khoảng từ thời Văn Lang, Âu Lạc. Hiện nay, phong tục này vẫn được lưu truyền đến ngày nay, là một nghi lễ không thể thiếu trong các đám cưới, hỏi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Theo sách Nam phương thảo mộc trạng của Kê Hàm thì ăn trầu cau có tác dụng gì?

Xem đáp án

Theo sách Nam phương thảo mộc trạng của Kê Hàm, khi ăn trầu với cau và vôi thì thấy trơn, ngon và có công dụng hạ khí, tiêu đờm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Việc khay gốm Lạch Trường trang trí hoa văn Đông Sơn kết hợp với nghệ thuật tạo hình Trung Quốc thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Việc khay gốm Lạch Trường trang trí hoa văn Đông Sơn kết hợp với nghệ thuật tạo hình Trung Quốc thể hiện sự tiếp thu và sáng tạo của người Việt.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận