Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 22. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản có đáp án

  • 626 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dạng địa hình nào sau đây chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của Nhật Bản?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Chọn A

Đại bộ phận lãnh thổ Nhật Bản là địa hình đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp. Một số dãy núi cao tập trung ở vùng trung tâm của đảo Hôn-su, trong đó, núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản.


Câu 2:

Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

Nhật Bản là một quốc gia quần đảo, nằm ở phía đông bắc của châu Á, lãnh thổ gồm hàng nghìn đảo, trong đó bốn đảo lớn nhất là Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu.


Câu 3:

Lãnh thổ Nhật Bản trải ra theo một vòng cung dài khoảng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Lãnh thổ Nhật Bản gồm bốn đảo lớn là: Hô-cai-đô, Hôn-su (chiếm 61% tổng diện tích), Xi-cô-cư, Kiu-xiu và hàng nghìn đảo nhỏ, trải theo một vòng cung dài khoảng 3800km.


Câu 4:

Các loại khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất ở Nhật Bản?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên khoáng sản. Các khoáng sản có trữ lượng lớn nhất là than đá (đảo Hô-cai-đô, Kiu-xiu) và đồng (đảo Hôn-su), các khoáng sản khác (vàng, chì - kẽm, dầu mỏ, khí tự nhiên,...) có trữ lượng không đáng kể.


Câu 5:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Diện tích các đảo ở Nhật Bản theo thứ tự giảm dần là: Hôn-su (225 800 km2 - chiếm 61% tổng diện tích); Hô-cai-đô (78 719 km2); Kiu-xiu (37 437 km2) và Xi-cô-cư (18 545 km2).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận