Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 8. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế mỹ latinh có đáp án

  • 650 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kênh đào Pa-na-ma nối hai đại dương nào sau đây với nhau?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Việc xây dựng kênh đào qua eo Pa-na-ma (Panama) đã tăng cường vai trò cầu nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.


Câu 2:

Ở khu vực Mỹ Latinh có kênh đào nổi tiếp nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Kênh đào Panama nằm ở quốc gia Trung Mỹ Panama, cắt ngang eo đất Panama, nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, là một kênh vận chuyển đường thủy quan trọng.


Câu 3:

Vùng núi An-đét có tiềm năng lớn về

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Vùng núi cao An-đét (Andes) chạy dọc theo phía tây lãnh thổ với địa hình hiểm trở nhưng có tiềm năng lớn về khoáng sản, thủy điện và du lịch. Tuy nhiên, do địa hình có sự phân hóa từ đông sang tây nên việc xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối các khu vực thuộc đồng bằng A-ma-dôn và vùng núi An-đét gặp nhiều khó khăn.


Câu 4:

Các sơn nguyên ở nước ta thuận lợi phát triển

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

Các sơn nguyên có địa hình lượn sóng và tương đối bằng phẳng, như Mê-hi-cô, Bra-xin, Guy-a-na (Guyana) thuận lợi cho phát triển đồng cỏ để chăn nuôi và phát triển cây công nghiệp.


Câu 5:

Ở khu vực Mỹ Latinh không có đồng bằng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Khu vực Mỹ Latinh đa dạng về địa hình và đất đai. Các đồng bằng rộng lớn và tương đối bằng phẳng như A-ma-dôn, La-nốt (Llanos), La Pla-ta (La Plata), Pam-pa (Pampa),... Còn đồng bằng Trung tâm là đồng bằng nằm ở Hoa Kỳ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận