Thi Online Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các nhóm nước có đáp án

Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các nhóm nước có đáp án

  • 967 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

Từ một mạng máy tính nội bộ xuất hiện đầu tiên năm 1969 ở Hoa Kì, đến năm 1989, mạng Internet đã phát triển rộng khắp trên thế giới.


Câu 2:

Nhóm các nước đang phát triển không có đặc điểm chung nào sau đây về phát triển kinh tế - xã hội?

Xem đáp án

Chọn A

Các nước đang phát triển là nhóm những nước nghèo, trình độ phát triển kinh tế thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên có GDP bình quân đầu người thấp, nợ nước ngoài nhiều và HDI ở mức thấp.


Câu 3:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Xem đáp án

Chọn D

Trong cơ cấu kinh tế: các nước phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ rất lớn, nông nghiệp rất nhỏ và các nước đang phát triển tỉ lệ ngành nông nghiệp còn cao.


Câu 4:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại không có tác động nào sau đây?

 

Xem đáp án

Chọn B

Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại sử dụng nhiều thành tựu công nghệ có tác động sâu sắc:

- Làm xuất hiện nhiều ngành mới (công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học) và cuộc cách mạng 4.0 với nhiều đột phá (AI, Big data,…).

- Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ (tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ).

- Làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức (nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao).


Câu 5:

Quốc gia nào dưới đây có GDP/người ở mức cao?

Xem đáp án

Chọn B

Các nước phát triển là những quốc gia có nền kinh tế ở trình độ cao, thu nhập bình quân đầu người lớn, chỉ số HDI cao -> Các nước này tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa), Tây Âu (Anh, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Đức,…) và Ô-xtrây-li-a.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận