Thi Online Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 15: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á có đáp án

Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 15: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á có đáp án

  • 410 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án

Chọn D

Khu vực Tây Nam Á sở hữu trên 50% trữ lượng dầu mỏ và khoảng 40% trữ lượng khí tự nhiên của thế giới (năm 2020), tập trung ở các quốc gia vùng vịnh Péc-xích. Ngoài ra, Tây Nam Á còn có những tài nguyên khóang sản khác như than đá, sắt, crôm, đồng, phốt phát,...


Câu 2:

Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Khu vực Tây Nam Á sở hữu trên 50% trữ lượng dầu mỏ và khoảng 40% trữ lượng khí tự nhiên của thế giới (năm 2020), tập trung ở các quốc gia vùng vịnh Péc-xích.


Câu 3:

Tây Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa ba châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Vị trí của Tây Nam Á được ví như cầu nối giữa ba châu lục: châu Á, châu Âu và châu Phi, ở vị trí tiếp xúc của các mảng kiến tạo lớn, trên vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải.


Câu 4:

Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án

Chọn B

Tây Nam Á là khu vực giàu có về khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên. Dầu mỏ có trữ lượng rất lớn, chiếm khoảng 1/2 trữ lượng của thế giới, phân bố dọc theo vịnh Péc-xích và đồng bằng Lưỡng Hà. Khí tự nhiên chiếm khoảng 40% trữ lượng của thế giới.


Câu 5:

Dân cư khu vực Tây Nam Á theo tôn giáo chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Tây Nam Á là khu vực có nhiều tôn giáo: Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Do Thái giáo,... Phần lớn dân cư ở khu vực này là người Ả-rập và theo đạo Hồi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận