Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 23: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản có đáp án

  • 394 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lãnh thổ Nhật Bản trải ra theo một vòng cung dài khoảng

Xem đáp án

Chọn B

Lãnh thổ Nhật Bản gồm bốn đảo lớn là: Hô-cai-đô, Hôn-su (chiếm 61% tổng diện tích), Xi-cô-cư, Kiu-xiu và hàng nghìn đảo nhỏ, trải theo một vòng cung dài khoảng 3800km.


Câu 2:

Các loại khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất ở Nhật Bản?

Xem đáp án

Chọn C

Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên khoáng sản. Các khoáng sản có trữ lượng lớn nhất là than đá (đảo Hô-cai-đô, Kiu-xiu) và đồng (đảo Hôn-su), các khoáng sản khác (vàng, chì - kẽm, dầu mỏ, khí tự nhiên,...) có trữ lượng không đáng kể.


Câu 3:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản?

Xem đáp án

Chọn D

Diện tích các đảo ở Nhật Bản theo thứ tự giảm dần là: Hôn-su (225 800 km2 - chiếm 61% tổng diện tích); Hô-cai-đô (78 719 km2); Kiu-xiu (37 437 km2) và Xi-cô-cư (18 545 km2).


Câu 4:

Đảo nào dưới đây nằm ở phía Bắc của Nhật Bản?

Xem đáp án

Chọn B

Các đảo của Nhật Bản lần lượt từ Nam lên Bắc là: Đảo Kiu-xiu, đảo Xi-cô-cư, đảo Hôn-su, đảo Hô-cai-đô -> Đảo Hô-cai-đô ở phía Bắc của Nhật Bản.


Câu 5:

Đảo nào dưới đây nằm ở phía Nam của Nhật Bản?

Xem đáp án

Chọn C

Các đảo của Nhật Bản lần lượt từ Nam lên Bắc là: Đảo Kiu-xiu, đảo Xi-cô-cư, đảo Hôn-su, đảo Hô-cai-đô -> Đảo Kiu-xiu ở phía Nam của Nhật Bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận