Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 9: Liên minh Châu Âu (EU) có đáp án

  • 570 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức (Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Công đồng nguyên tử châu Âu). Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu.


Câu 2:

Tiền thân của Liên minh châu Âu ra đời vào năm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Năm 1951 Cộng đồng than và thép châu Âu được thành lập; năm 1957 Cộng đồng kinh tế châu Âu (tiền thân của Liên minh châu Âu) được thành lập; năm 1958 Cộng đồng nguyên tử châu Âu được thành lập và năm 1967 Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập.


Câu 3:

Liên minh châu Âu được thành lập không nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên.


Câu 4:

Kinh tế của Liên minh châu Âu phụ thuộc nhiều vào

Xem đáp án

Chọn C

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu, các nước thuộc EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU. Hiện nay, EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại.


Câu 5:

Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của Liên minh châu Âu?

Xem đáp án

Chọn D

Lĩnh vực chính trị không phải là mục đích của EU.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận