Trắc nghiệm Địa lí 12 Cánh diều Bài 21: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bắc Trung Bộ giáp với quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Bắc Trung Bộ giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung) và nước láng giềng Lào. Phía đông của Bắc Trung Bộ có vùng biển rộng lớn.


Câu 2:

Dạng địa hình chủ yếu ở Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Chọn A

Lãnh thổ Bắc Trung Bộ kéo dài từ bắc xuống nam và hẹp ngang theo chiều đông tây, với trên 70% diện tích là đồi núi.


Câu 3:

Khu vực phía tây phù hợp với phát triển

Xem đáp án

Chọn D

Khu vực đồi núi phía tây của vùng Bắc Trung Bộ có đất feralit phù hợp cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng.


Câu 4:

Hai tỉnh có diện tích gieo trồng và sản lượng lúa lớn nhất là

Xem đáp án

Chọn A

Cây lương thực (chủ yếu là lúa), tập trung ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ. Hai tỉnh có diện tích gieo trồng và sản lượng lúa lớn nhất là Thanh Hóa và Nghệ An.


Câu 5:

Cây cà phê được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Chọn C

Ở vùng Bắc Trung Bộ, cây công nghiệp lâu năm được phát triển ở một số nơi như cà phê (Nghệ An, Quảng Trị), chè (Nghệ An), cao su và hồ tiêu (Quảng Bình, Quảng Trị).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận