Trắc nghiệm Địa lí 12 Cánh diều Bài 23: Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Tây Nguyên?

Xem đáp án

Chọn D

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Diện tích của vùng năm 2021 là 54,5 nghìn km2. Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ.


Câu 2:

Tây Nguyên giáp với

Xem đáp án

Chọn B

Vùng giáp với hai nước láng giềng là Lào và Cam-pu-chia, giáp với các vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, giao thương trong nước và thế giới.


Câu 3:

Ở nước ta hiện nay, vùng nào sau đây không giáp với biển Đông?

Xem đáp án

Chọn B

Ở nước ta hiện nay, có vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với biển Đông.


Câu 4:

Tây Nguyên là địa bàn phân bố chính của các dân tộc

Xem đáp án

Chọn C

Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng chung sống như: Xơ-đăng, Ba Na, Gia-rai, Ê Đê, Cơ-ho, Kinh, Mường, HMông,...


Câu 5:

Tây Nguyên có vị trí đặc biệt về mặt quốc phòng do

Xem đáp án

Chọn B

Tây Nguyên có biên giới kéo dài với cả Lào và Cam-pu-chia -> có vị trí đặc biệt quan trọng không chủ về quốc phòng an ninh mà còn trong phát triển kinh tế và giao thương thế giới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận