Trắc nghiệm Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án

  • 226 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đâu không phải gia vị chủ yếu ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Chà là không phải gia vị chủ yếu ở Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Quá trình giao lưu thương mại và quá trình giao lưu văn hóa thì quá trình nào diễn ra trước?

Xem đáp án

Từ những thế kỉ đầu Công nguyên, thuyền bè của nhiều nước đã qua lại trên vùng biển Đông Nam Á để buôn bán và trao đổi. Con đường giao thương dần được hình thành. Từ quá trình giao lưu thương mại đã dẫn đến những tiếp xúc và giao lưu văn hóa. Như vậy quá trình giao lưu thương mại đã diễn ra trước.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đâu không phải là sản vật của Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đông Nam Á có những sản vật có giá trị cao như đậu khấu, trầm hương, hồ tiêu. Ô liu không phải là sản vật của các nước Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nơi đâu được gọi là “xứ Trầm Hương”?

Xem đáp án

Trầm hương là một sản vật có giá trị dùng để làm cống phẩm và trao đổi. Xưa kia vùng Kau-tha-ra (Khánh Hòa, Việt Nam) vẫn được gọi là xứ trầm hương.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đông Nam Á chủ yếu giao lưu thương mại với những khu vực nào?

Xem đáp án

Vào những thế kỉ đầu Công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hóa của Đông Nam Á chủ yếu là ở Ấn Độ, Trung Hoa và Địa Trung Hải.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận