Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu có đáp án

  • 2025 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là lãnh chúa và nông nô.

+ Lãnh chúa phong kiến hình thành từ bộ phận: quỹ tộc quân sự và tăng lữ được nhà vua phân phong ruộng đất.

+ Nông nô hình thành từ bộ phận: nô lệ được giải phóng và nông dân mất ruộng đất.


Câu 2:

 Ở Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Trong xã hội phong kiến Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình thành từ bộ phận: quỹ tộc quân sự và tăng lữ được nhà vua phân phong ruộng đất (SGK 7 - trang 6)


Câu 3:

 Ở Tây Âu thời trung đại, nông nô được hình thành từ những lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Trong xã hội phong kiến Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình thành từ bộ phận: nông dân bị mất đất và nô lệ được giải phóng (SGK 7 - trang 6)


Câu 4:

Thế kỉ III, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thế kỉ III, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã tràn xuống nhâm nhập La Mã (SGK 7 - trang 5).


Câu 5:

Ở Tây Âu thời phong kiến, mỗi lãnh chúa phong kiến đều

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ở Tây Âu thời phong kiến, mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng, toàn quyền cai quản như một vị vua (SGK 7 - trang 6).


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bo Cute

có bài chọn đáp án đúng nhưng vẫn báo sai
M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Diệp
19:48 - 08/12/2022

câu 2: đáp án là C mà vẫn sai

Nguyễn Thị Phương Trâm
21:07 - 02/11/2023

sao câu 2 đáp án C lại sai