Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam Á có đáp án

  • 750 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vào khoảng thế kỉ XIII, Vương quốc Ma-gia-pa-hít ra đời ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vào khoảng thế kỉ XIII, Vương quốc Ma-gia-pa-hít ra đời ở đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) – SGK 7 – trang 34.


Câu 2:

 Vào khoảng thế kỉ X, Vương quốc Pa-gan được thành lập ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vào khoảng thế kỉ X, Vương quốc Pa-gan được thành lập ở lưu vực công I-ra-oa-đi (SGK 7 – trang 34)


Câu 3:

 Quá trình xâm nhập của Hồi giáo vào khu vực Đông Nam Á đã đưa đến sự ra đời của quốc gia nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình xâm nhập của Hồi giáo vào khu vực Đông Nam Á đã đưa đến sự ra đời của Vương quốc A-chê (thế kỉ XV).


Câu 4:

Pa-gan là vương quốc do tộc người nào lập nên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Pa-gan là vương quốc của người Miến, được hình thành tại lưu vực sông I-ra-oa-đi (SGK 7 – trang 34).


Câu 5:

Vương quốc Lan Xang ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vương quốc Lan Xang ra đời vào khoảng XIV (SGK 7 – trang 34).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 tháng trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận