Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 11.Vương quốc Campuchia có đáp án

  • 812 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là người Khơ me.


Câu 2:

Cư dân Cam-pu-chia sử dụng phổ biến các loại chữ nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cư dân Cam-pu-chia sử dụng chữ Phạn và chữ Khơ-me (SGK 7 – trang 38).


Câu 3:

Đầu thế kỉ VIII, Vương quốc Chân Lạp

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đầu thế kỉ VIII, Vương quốc Chân Lạp rơi vào tình trạng phân tán. Lãnh thổ chia thành Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp (SGK 7 – trang 37).


Câu 4:

Trong các thế kỉ X – XV, tôn giáo nào giữ vai trò chủ đạo của Vương quốc Cam-pu-chia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thế kỉ X – XV, Hin-đu giáo giữ vai trò chủ đạo, chi phối đời sống chính trị, tư tưởng, nghệ thuật,… của Cam-pu-chia (SGK 7 – trang 38).


Câu 5:

Từ thế kỉ XV, tôn giáo nào trở thành quốc giáo ở Campuchia?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ thế kỉ XV, Phật giáo đã thay thế trở thành quốc giáo (SGK 7 – trang 38).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận