Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 12. Vương quốc Lào có đáp án

  • 871 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là Triệu voi (SGK 7 – trang 39).


Câu 2:

Ai là người có công thống nhất các mường Lào, lập ra Vương quốc Lan Xang vào năm 1353?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1353, Pha Ngừm đã thống nhất các mường Lào, lập ra Vương quốc Lan Xang (SGK 7 – trang 39).


Câu 3:

Giữa thế kỉ XIV, Vương quốc Lan Xang được thành lập ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giữa thế kỉ XIV, Vương quốc Lan Xang được thành lập ở lưu vực sông Mê Công (SGK 7 – trang 40).


Câu 4:

Công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Lào là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Lào là Thạt Luổng.


Câu 5:

 Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người Lào Thơng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người Lào Thơng là những chiếc khum đá khổng lồ trên vùng cao nguyên Xiêng Khoảng (SGK 7 – trang 39).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận

Duyên Đặng Thị
19:01 - 01/11/2023

Cc

Duyên Đặng Thị
19:11 - 01/11/2023

Cc

Duyên Đặng Thị
19:11 - 01/11/2023

Cc