Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077) có đáp án

  • 497 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ai là chỉ huy quân dân Đại Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lý Thường Kiệt là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống những năm 1075 – 1077.


Câu 2:

 Để đối phó với âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trước tình hình nhà Tống ráo riết xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương độc đáo, sáng tạo: “tiến công trước để tự vệ” (ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc).


Câu 3:

 Cánh quân bộ của quân Tống tiến sang Đại Việt (cuối năm 1076) do ai chỉ huy?  

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuối năm 1076, quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy xuất phát tiến vào Đại Việt với 10 vạn bộ binh, 1 vạn kị binh, 20 vạn dân phu.


Câu 4:

 Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt cùng với nhân vật lịch sử nào chỉ huy hơn 10 vạn quân, chia làm hai đường thủy, bất ngờ tấn công vào đất Tống?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt cùng với Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân, chia làm hai đường thủy, bất ngờ tấn công vào đất Tống.


Câu 5:

 Lý Thường Kiệt lựa chọn địa điểm nào để xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Tống (SGK 7 – trang 55).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 tháng trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận