Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400 – 1407) có đáp án

  • 812 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần lâm vào khủng hoảng, suy yếu, không chăm lo phát triển kinh tế nên mất mùa xảy ra thường xuyên.


Câu 2:

 Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần chuyển kinh đô về địa phương nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần chuyển kinh đô về Tây Đô (Thanh Hóa).


Câu 3:

Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Ngu – nhà Hồ được thành lập.


Câu 4:

Nhà Minh lấy cớ gì để đem quân sang xâm lược Đại Ngu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 11/1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh huy động 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu do Trương Phụ và Mộc Thạnh chỉ huy tràn vào biên giới Đại Ngu.


Câu 5:

Hồ Quý Ly bị bắt vào thời gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tháng 4/1407, quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hã Tĩnh và bị bắt tháng 6/1407.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận