Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI có đáp án

  • 566 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công trình kiến trúc nào tiêu biểu của cư dân Chăm-pa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thánh Địa Mỹ Sơn là công trình kiến trúc nào tiêu biểu của người Chăm-pa


Câu 2:

Trong thế kỉ X, Cham-pa thường xuyên phải đối phó các cuộc tấn công từ phía Nam của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong thế kỉ X, Cham-pa thường xuyên phải đối phó các cuộc tấn công từ phía Nam của Chân Lạp.


Câu 3:

Khoảng năm 1000, vua Vi-gya-a Sơ-ri rời kinh đô về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khoảng 1000 năm, vua Vi-giay-a Sơ-ri rời kinh đô In-đờ-ra-pu-ra (thuộc Quảng Nam ngày nay) trở lại xây dựng kinh đô lại Vi-giay-a (còn gọi là thành Đồ Bàn hoặc Chà Bàn, thuộc Bình Định ngày nay), vương triều Vi-giay-a được xác lập.


Câu 4:

Nửa sau thế kỉ XIII, Vương quốc Chăm-pa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ nửa sau thế kỉ XIII, Chăm-pa bước vào giai đoạn ổn định về chính trị, quyền lực của chính quyền trung ương được củng cố.


Câu 5:

Giữa thế kỉ XIV, Vương quốc Chăm-pa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ khoảng giữa thế kỉ XIV, Chăm-pa rơi vào khủng hoảng.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận