Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VI đến giữa thế kỉ XIX có đáp án

  • 1030 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Triều đại nào dưới đây ở Trung Quốc do người Mông Cổ lập ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhà Nguyên (1271 - 1368) là triều đại do người Mông Cổ lập ra.


Câu 2:

Hai triều đại phong kiến không phải do người Hán lập ra là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở Trung Quốc, hai triều đại không phải do người Hán lập nên là: triều Nguyên (do người Mông Cổ thành lập) và triều Thanh (do người Mãn thành lập)


Câu 3:

Triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc (SGK - Trang 26)


Câu 4:

Trung Quốc thời phong kiến phát triển rực rỡ về cả chính trị, kinh tế và văn hóa dưới thời kì của các triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhà Đường, nhà Tống và nhà Minh là những triều đại phát triển rực rỡ về cả chính trị, kinh tế và văn hóa (SGK - Trang 26)


Câu 5:

Thương cảng lớn nhất, thu hút nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn bán dưới thời Minh - Thanh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dưới thời Minh - Thanh, Quảng Châu trở thành thương cảng lớn nhất thu hút nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn bán (SGK - Trang 28)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận