Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 7. Văn hóa Trung Quốc có đáp án

  • 1365 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khổng Tử là người khai sáng, người đầu tiên đặt nền móng cho tư tưởng Nho giáo, đồng thời là triết gia lỗi lạc bậc nhất của Á Đông.


Câu 2:

 Nhà thơ tiêu biểu của Trung Quốc dưới thời Đường là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhà thơ tiêu biểu của Trung Quốc dưới thời Đường là Bạch Cư Dị (SGK 7 – trang 25)


Câu 3:

 Một trong “tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc thời phong kiến là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một trong “tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc thời phong kiến là tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.


Câu 4:

Những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường là Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị (SGK 7 – trang 25).


Câu 5:

Loại hình văn học rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Tiểu thuyết chương hồi là một hình thức văn học rất phát triển ở thời Minh, Thanh. Với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung; Thủy Hử của Thị Nại Am; Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân; Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần,…


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận