Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến có đáp án

  • 1206 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Lãnh thổ Ấn Độ thòi phong kiến thuộc khu vực nào của châu Á hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lãnh thổ Ấn Độ thòi phong kiến thuộc khu vực Nam Á hiện nay (SGK 7 – trang 27)


Câu 2:

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai dòng sông lớn gắn liền với nền văn minh Ấn Độ là sông Ấn và Hằng (SGK 7 – trang 27)


Câu 3:

 Ấn Độ là một bán đảo nằm ở khu vực

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ấn Độ là một bán đảo nằm ở khu vực Nam Á (SGK 7 – trang 27)


Câu 4:

 Người sáng lập ra Vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vương triều Gúp-ta do San-đra Gúp-ta I sáng lập năm 319 (SGK 7 – trang 28).


Câu 5:

Vương triều Hồi giáo Đê-li ở Ấn Độ do tộc người nào lập nên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vương triều Hồi giáo Đê-li ra đời năm 1206, gắn với cuộc chinh biến, xâm lược của người Tuốc (Thổ Nhĩ Kì) vào miền Bắc Ấn Độ (SGK 7 – trang 28).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thương Trần

Bình luận


Bình luận