Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 10. Đế quốc Mô-gôn có đáp án

  • 853 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vương triều Hồi giáo Mô-gôn được thành bởi bộ phận

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đầu thế kỉ XVI, một bộ phận người Mông Cổ ở Trung Á đã tấn công Ấn Độ, lật đổ vương triều Đê-li và lập nên vương triều Hồi giáo Mô-gôn (SGK - Trang 39)


Câu 2:

Vị vua nào đã đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1556, Hoàng đế A-cơ-ba (1542 - 1605) lên nắm quyền, nỗ lực thống nhất Ấn Độ bằng các cuộc chinh phạt, đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn thịnh trị nhất (SGK - Trang 39)


Câu 3:

Hoàng đế A-cơ-ba đã thống nhất lãnh thổ Ấn Độ thông qua con đường

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1556, Hoàng đế A-cơ-ba (1542 - 1605) lên nắm quyền, nỗ lực thống nhất Ấn Độ bằng các cuộc chinh phạt, đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn thịnh trị nhất (SGK - Trang 39)


Câu 4:

Nhà thơ nổi tiếng nhất dưới thời vương triều Mô-gôn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời của A-cơ-ba là thời kì phát triển của văn hào và thi ca Ấn Độ, trong đó nổi tiếng nhất là nhà thơ Tun-xi Đa-xơ (Tulisidasa) (SGK - Trang 41)


Câu 5:

Tác phẩm chính của nhà thơ Tun-xi Đa-xơ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thời của A-cơ-ba là thời kì phát triển của văn hào và thi ca Ấn Độ, trong đó nổi tiếng nhất là nhà thơ Tun-xi Đa-xơ (Tulasidasa). Tác phẩm chính của ông là trường ca Ra-ma-chi-ri-ta Ma-na-sa (Các câu chuyện về thần Ra-ma) (SGK - Trang 40)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận