Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400 - 1407) có đáp án

  • 1132 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà Hồ được thành lập vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần (Trần Thiếu Đế) và lên làm vua, lập ra nhà Hồ, đổi tên nước là Đại Ngu (có nghĩa là niềm vui lớn).


Câu 2:

Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần (Trần Thiếu Đế) và lên làm vua, lập ra nhà Hồ, đổi tên nước là Đại Ngu (có nghĩa là niềm vui lớn).


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh dẫn đến sự thành lập của nhà Hồ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Nhà nước không chăm lo phát triển kinh tế, nạn mất mùa xảy ra liên tiếp. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra khắp nơi.

- Trước tình hình đó, năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần (Trần Thiếu Đế) và lên làm vua, lập ra nhà Hồ, đổi tên nước là Đại Ngu (có nghĩa là niềm vui lớn).


Câu 4:

Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về thành An Tôn (thành Tây Đô, Thanh Hóa).


Câu 5:

Năm 1406 – 1406, nhà Hồ đã tổ chức kháng chiến chống lại quân xâm lược nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cuối thế kỉ XIV, nhận thấy nước ta đang rơi vào khủng hoảng, nhà Minh chuẩn bị lực lượng xâm chiếm. Tháng 11/1406, lấy cớ “phù Trần, diệt Hồ”, hơn 20 vạn quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy tiến vào Đại Ngu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Thành
22:07 - 17/04/2023

các đáp án đúng lại ghi thành sai

Phan Bình Bảo Lâm
20:32 - 21/04/2024

đúng r