Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) có đáp án

  • 1134 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ai là người lãnh đạo tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đầu năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa chống quân Minh (SGK - Trang 82)


Câu 2:

Từ năm 1424 - 1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Năm 1424 theo kế hoạch, Nguyễn Chích đề xuất, Lê Lợi chuyển địa bàn hoạt động, đưa quân tiến về phía Nam đánh chiếm Nghệ An. Chỉ trong vòng 10 tháng, nghĩa quân giải phóng một vùng rộng từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân.


Câu 3:

Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Tháng 11/1426, Vương Thông chỉ huy viện binh tiến đánh vào thành Đông Quan và mở cuộc tấn công vào Cao Bộ, nơi quân chủ lực Lam Sơn đang đóng giữ.

- Nghĩa quân Lam Sơn bố trí mai phục ở Chốt động - Chúc động.

=> Quân Minh rơi vào trận địa, bị phục kích, tổn thất nặng nề. 


Câu 4:

Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở Chi Lăng - Xương Giang.


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra nhằm chống lại quân xâm lược nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh nhanh chóng thiết lập bộ máy đô hộ, thẳng tay đàn áp những cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

- Đầu năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa (SGK - Trang 82)


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Bình luận


Bình luận