Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 20. Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) có đáp án

  • 860 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tháng 4 năm 1428, sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, lập ra nhà Lê sơ, đóng đô ở Thăng Long (SGK - Trang 86)


Câu 2:

Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành 13 Đạo thừa tuyên và một phủ Trung Đô (Thăng Long).


Câu 3:

Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để củng cố chế độ tập quyền, năm 1483, vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành Quốc triều hình luật (còn gọi là bộ luật Hồng Đức).


Câu 4:

Hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn dưới thời Lê sơ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn; Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế (SGK - Trang 89)


Câu 5:

Người phụ trách việc biên soạn bộ Đại Việt sử kí toàn thư là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Người phụ trách việc biên soạn bộ Đại Việt sử kí toàn thư là Ngô Sĩ Liên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận