Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Anh, Pháp, Nga là những nước thuộc phe

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Anh, Pháp và Nga hình thành nên khối Hiệp ước vào năm 1907.


Câu 2:

Khi mới hình thành, phe Liên minh gồm những nước nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a, hình thành nên khối Liên minh vào năm 1882


Câu 3:

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là do: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.


Câu 4:

Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo - Hung bị nhóm dân tộc chủ nghĩa Xéc-bi ám sát. Sự kiện này đã châm ngòi làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất.


Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thắng lợi thuộc về phe

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thắng lợi thuộc về phe Hiệp ước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận