Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ 18-19 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ 18-19 có đáp án

  • 46 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thành tựu về kĩ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Những thành tựu về kĩ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX:

+ Kĩ thuật luyện kim được cải tiến (ví dụ: phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim,,…)

+ Giao thông vận tải có những tiến bộ vượt bậc (ví dụ: tàu thủy chạy bằng hơi nước; đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước, ô tô, máy bay,…)

+ Tìm ra nhiều nguồn nguyên liệu, nhiên liệu mới (ví dụ: thép, nhôm, dầu mỏ,…)

+ Trong nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác.

+ Nhiều phát minh mới trên lĩnh vực quân sự.


Câu 2:

Ai là tác giả của Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1869, Đ. I. Men-đê-lê-ép công bố Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


Câu 3:

Nhà khoa học nào dưới đây là tác giả của Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

M. Lô-mô-nô-xốp là tác giả của Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.


Câu 4:

I. Niu-tơn là tác giả của thành tựu khoa học nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

I. Niu-tơn là tác giả của Thuyết vạn vật hấp dẫn.


Câu 5:

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, ở Anh, học thuyết kinh tế chính trị học tư sản ra đời với những tác phẩm nổi tiếng của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, ở Anh, học thuyết kinh tế chính trị học tư sản ra đời với những tác phẩm nổi tiếng của A. Xmit và D. Ri-các-đô.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận