Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ 16 đến thế kỉ 19 có đáp án

  • 96 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của Mỹ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đến đầu thế kỉ XX, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của Mỹ


Câu 2:

Sự kiện nào dưới đây đã mở đầu quá trình xâm nhập, xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc Ma-lắc-ca. Sự kiện này đã mở đầu quá trình xâm chiếm, áp đặt sự thống trị, biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa của thực dân phương Tây.


Câu 3:

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập là Xiêm.


Câu 4:

Đến cuối thế kỉ XIX, ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đã trở thành thuộc địa của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đến cuối thế kỉ XIX, ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đã trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.


Câu 5:

Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Hà Lan đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược quốc gia nào ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đến cuối thế kỉ XIX, thực dân Hà Lan đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược In-đô-nê-xi-a.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận