Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 4: Xung đột Nam- Bắc Triều, Trịnh- Nguyễn có đáp án

  • 194 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XVII, nhà Lê sơ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đầu thế kỉ XVII, nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy thoái. Ở nhiều nơi, dân chúng nổi dậy chống lại triều đình, tiêu biểu như các cuộc khởi nghĩa của Lê Hy, Trần Cảo,...


Câu 2:

Năm 1527, nhà Mạc được thành lập, đóng đô ở Thăng Long, sử gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê Cung Hoàng, lật đổ triều Lê Sơ, lên ngôi vua. Triều Mạc được thành lập, vẫn đóng đô Thăng Long, sử gọi là Bắc triều.


Câu 3:

Năm 1592, Nam triều chiếm được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, triều đình nhà Mạc phải chạy lên Cao Bằng. Đến năm 1677, triều Mạc chấm dứt.


Câu 4:

Năm 1558, Nguyễn Hoàng, người con thứ của Nguyễn Kim, được cử vào trấn thủ vùng đất nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ năm 1558, Nguyễn Hoàng, người con thứ của Nguyễn Kim, được cử vào trấn thủ Thuận Hóa. Kể từ đó, họ Nguyễn từng bước xây dựng thế lực và mở rộng dần đất đai về phương Nam.


Câu 5:

Năm 1677, triều Mạc

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, triều đình nhà Mạc phải chạy lên Cao Bằng. Đến năm 1677, triều Mạc chấm dứt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận