Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 6: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ 18 có đáp án

  • 80 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Đàng Ngoài của Đại Việt vào giữa thế kỉ XVIII?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vào giữa thế kỉ XVIII, kinh tế Đàng Ngoài sa sút nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực:

+ Sản xuất nông nghiệp đình đốn.

+ Thủ công nghiệp ngày càng sa sút.

+ Thương nghiệp trì trệ, đô thị (Thăng Long, Phố Hiến,…) suy tàn.


Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất bùng nổ vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1379, Hoàng Công Chất tập hợp dân nghèo ở Sơn Nam nổi dậy khởi nghĩa. Ông xây dựng căn cứ chiến đấu tại Điện Biên và được nhân dân vùng Tây Bắc hết lòng ủng hộ.


Câu 3:

Sự mục nát của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài vào giữa thế kỉ XVIII đã dẫn đến hậu quả gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sự mục nát của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài vào giữa thế kỉ XVIII đã dẫn đến hậu quả: đời sống nhân dân cơ cực, nông dân nổi dậy khởi nghĩa chống lại chính quyền.


Câu 4:

Phong trào nông dân Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII) có tác động như thế nào đối với xã hội Đại Việt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Tác động của phong trào nông dân Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt:

+ Buộc chính quyền Lê - Trịnh phải thực hiện một số chính sách như khuyến khích khai hoang, cho nông dân lưu tán trở về quê,…

+ Làm lung lay chính quyền “vua Lê - chúa Trịnh”


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa các cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Một số điểm tương đồng giữa các cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu:

+ Đối tượng đấu tranh (chính quyền phong kiến Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài).

+ Lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.

+ Kết quả: thất bại.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận