Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 10: Công xã Pa- ri( 1871) có đáp án

  • 176 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sau khi chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ, một chính phủ mới của giai cấp tư sản được thành lập, mang tên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau khi chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ, một chính phủ mới của giai cấp tư sản được thành lập, mang tên là Chính phủ Vệ quốc.


Câu 2:

Ngày 18/3/1871, nhân dân Pa-ri nổi dậy khởi nghĩa chống lại chính phủ Vệ quốc dưới sự lãnh đạo của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngày 18/3/1871, nhân dân Pa-ri nổi dậy khởi nghĩa chống lại chính phủ Vệ quốc dưới sự lãnh đạo của Ủy ban trung ương Quốc dân quân.


Câu 3:

Trước cuộc tấn công xâm lược của quân Phổ, nhân dân Pháp có thái độ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trước cuộc tấn công xâm lược của quân Phổ, và sự đầu hàng nhục nhã của chính phủ Vệ quốc, nhân dân Pháp vẫn kiên quyết chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.


Câu 4:

Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là Hội đồng Công xã.


Câu 5:

Các chính sách của Công xã Pari nhằm phục vụ quyền lợi cho đối tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các chính sách của Công xã Pari nhằm phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận