Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ 18- 19 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ 18- 19 có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Người phát minh ra máy điện thoại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Người phát minh ra máy điện thoại là A.G. Bell.


Câu 2:

Năm 1807, R. Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo thành công

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1807, R. Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo thành công tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước.


Câu 3:

Trong thế kỉ XVIII - XIX, trên lĩnh vực quân sự, con người đã phát minh ra những loại vũ khí nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong thế kỉ XVIII - XIX, trên lĩnh vực quân sự, con người đã phát minh ra những loại vũ khí mới, như: đại bác, súng trường, tàu vỏ thép trọng tải lớn, ngư lôi,…


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những thành tựu về kĩ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Những thành tựu về kĩ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX:

+ Kĩ thuật luyện kim được cải tiến (ví dụ: phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim,,…)

+ Giao thông vận tải có những tiến bộ vượt bậc (ví dụ: tàu thủy chạy bằng hơi nước; đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước, ô tô, máy bay,…)

+ Tìm ra nhiều nguồn nguyên liệu, nhiên liệu mới (ví dụ: thép, nhôm, dầu mỏ,…)

+ Trong nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác.

+ Nhiều phát minh mới trên lĩnh vực quân sự.


Câu 5:

Ai là tác giả của Thuyết tiến hóa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1859, Sác-lơ Đác-uyn công bố thuyết tiến hóa, giải thích sự đa dạng các chủng loài động, thực vật là do chọn lọc tự nhiên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận