Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 18 có đáp án

  • 314 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vào cuối thế kỉ XV, đạo Quảng Nam được thành lập, tên gọi “Quảng Nam” có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vào cuối thế kỉ XV, đạo Quảng Nam được thành lập, tên gọi “Quảng Nam” có nghĩa là “phía nam rộng lớn”.


Câu 2:

Phủ Phú Yên được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1611, phủ Phú yên được thành lập.


Câu 3:

Vào năm 1597, Nguyễn Hoàng sai Lương Văn Chánh tổ chức đưa dân từ Tuy Viễn vào khai hoang, lập ấp tại vùng đất thuộc tỉnh nào của Việt Nam ngày nay?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vào năm 1597, Nguyễn Hoàng sai Lương Văn Chánh tổ chức đưa dân từ Tuy Viễn (nay thuộc Bình Định) vào đất Phú yên ngày nay để khai hoang, lập ấp.


Câu 4:

Từ cuối thế kỉ XVI, người Việt tiếp tục di cư về phía Nam, khai hoang, mở đất tại

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ cuối thế kỉ XVI, người Việt tiếp tục di cư về phía nam, tới Mô Xoài (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bến Nghé, Sài Gòn,… khai hoang mở đất.


Câu 5:

Vùng đất thuộc Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay được sáp nhập thành một trấn của Đàng Trong vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1693, phần đất của Chiêm Thành (thuộc Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay) được sáp nhập thành một trấn của Đàng Trong.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận