Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ 16- 18 có đáp án

  • 164 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Nông nghiệp Đại Việt ở Đàng Ngoài:

+ Thời kì trị vì của Mạc Đăng Doanh (1530 - 1540) dù ngắn ngủi vẫn là một thời kì phát triển thịnh trị, nông nghiệp được mùa, nhà nhà no đủ.

+ Khi xung đột Nam - Bắc triều nổ ra, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ruộng đất bỏ hoang không có người cấy cày.

+ Từ cuối thế kỉ XVII, nền nông nghiệp mới dần dần ổn định trở lại.

+ Tình trạng nông dân thiếu ruộng đất diễn ra trầm trọng.


Câu 2:

Những vùng nông nghiệp trù phú nhất Đại Việt trong các thế kỉ XVII - XVIII là lưu vực

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vùng lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long là những vùng nông nghiệp trù phú nhất cả nước trong các thế kỉ XVII - XVIII.


Câu 3:

Những nghề thủ công mới xuất hiện ở Đại Việt trong các thế kỉ XVII, XVIII là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bên cạnh sự phát triển của nhiều nghề thủ công truyền thống như làm gốm sứ, dệt lụa, làm giấy, đúc đồng,... một số nghề thủ công mới xuất hiện và phổ biến trong thế kỉ XVII, XVIII như: khai mỏ, khắc in bản gỗ, làm đường cát trắng,...


Câu 4:

Các đô thị nổi tiếng ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cùng với Kẻ Chợ, Đàng Ngoài còn nổi tiếng với Phố Hiến (Hưng Yên) nên dân gian có câu: “Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì Phố Hiến".


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình thương nghiệp của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tình hình thương mại của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII:

- Nội thương:

+ Hoạt động buôn bán trong dân đã trở nên phổ biến.

+ Chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi và thường hợp theo phiên.

- Ngoại thương phát triển mạnh, có quan hệ giao thương với thương nhân nhiều nước trên thế giới.

- Sự phát triển của thương mại đã dẫn đến sự hưng khởi của nhiều đô thị:

+ Ở Đàng Ngoài có: Kẻ Chợ, Phố Hiến,…

+ Ở Đàng Trong có: Thanh Hà, Hội An, Bến Nghé - Sài Gòn,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận